Sản phẩm giá trị gia tăng

Sản phẩm giá trị gia tăng

Chả Quế Basa Tươi

Chả Quế Basa Tươi

Cá Viên Basa Thì Là

Cá Viên Basa Thì Là

Tàu Hủ Basa

Tàu Hủ Basa

Xá Xíu Basa

Xá Xíu Basa

Chả Cá Basa Tẩm Càri

Chả Cá Basa Tẩm Càri

Chả Cá Basa Hấp Tươi

Chả Cá Basa Hấp Tươi

Basa Tẩm Sate

Basa Tẩm Sate

Basa xào nghệ

Basa xào nghệ

Basa Tempura

Basa Tempura

Basa Thì Là Chiên Tươi

Basa Thì Là Chiên Tươi

Ốc Nhòi Basa

Ốc Nhòi Basa

Basa Fish Burger

Basa Fish Burger