Giới thiệu

Giới thiệu

QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHÉP KÍN

SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN, CHĂN NUÔI

VÙNG NUÔI

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐẠT TIÊU CHUẨN HACCP

KHO LẠNH

KHÁCH HÀNG

 

Thức ăn thủy sản chất lượng cao

 

Cá giống sạch bệnh

 

Thức ăn thủy sản chất lượng cao

 

Phụ phẩm từ nhà máy chế biến

 

Cá tươi đạt cỡ thương phẩm

 

Thành phẩm đạt chất lượng