Quy trình sản xuất khép kín

SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN, CHĂN NUÔI

VÙNG NUÔI

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐẠT TIÊU CHUẨN HACCP

KHO LẠNH

KHÁCH HÀNG

Thức ăn thủy sản chất lượng cao

Cá giống sạch bệnh

Thức ăn thủy sản chất lượng cao

Phụ phẩm từ nhà máy chế biến

Cá tươi đạt cở thương phẩm

Thành phẩm đạt chất lượng