9 tháng đầu năm 2014: Xuất khẩu cá tra tăng nhẹ

1247735656 breaded1635499947411057993
XK cá tra trong 9 tháng đầu năm 2014 đạt giá trị 1,276 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2013. Cá tra hiện vẫn duy trì đứng ở vị trí thứ 2 sau tôm, chiếm 22% tổng giá trị XK thủy sản của Việt Nam.

Nhu cầu NK cá tra của 2 thị trường chính là EU và Mỹ chiếm 39,3% tỷ trọng XK cá tra Việt Nam, giảm so với 45,1% tỷ trọng của cùng kỳ năm 2013. EU và Mỹ vẫn chưa hồi phục về giá, trong đó NK cá tra của EU giảm 8,4%, trong khi Mỹ giảm 16,7%.XK cá tra sang EU giảm trong nhiều năm gần đây nên các DN cá tra Việt Nam vẫn đang tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới khác nhằm bù đắp vào khối lượng sụt giảm tại thị trường này.

EU là thị trường NK cá tra lớn nhất của ViệtNam, chiếm 20,4% tổng kim ngạch XK mặt hàng này của Việt Nam. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, XK cá tra sang EU trong 9 tháng đầu năm 2014 đạt giá trị 261,02 triệu USD, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2013.Tây Ban Nha vẫn duy trì vị trí dẫn đầu NK cá tra trong khối EU, tiếp đến là Hà Lan, Đức và Anh.

Mỹ hiện là thị trường NK cá tra đứng thứ 2, chiếm 18,9% tổng kim ngạch XK cá tra của Việt Nam. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, XK cá tra sang Mỹ trong9tháng đầu năm nay đạt giá trị240,81triệu USD,giảm 16,7%so với cùng kỳ năm 2013.

Theo số liệu của Cục Nghề cá Mỹ (NMFS),8tháng đầu năm nay Mỹ NK63.276tấn cá tra từ Việt Nam,giảm 14,71% so với cùng kỳ năm 2013.Việt Nam vẫn duy trì là nước XK cá tra hàng đầu vào thị trường Mỹ, chiếm 92,7% tổng khối lượng cá tra và cá da trơn XK vào thị trường này.

Theo NMFS, giá trung bình cá tra Việt Nam XK sang Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay đạt 3,09 USD/kg, tăng 1,29% so với cùng kỳ năm 2013. Giá philê cá tra đông lạnh Việt Nam các cỡ trên thị trường Mỹ trong năm 2014 đều tăng nhẹso với năm ngoái.

Asean là một trong 3 thị trường NK cá tra lớn nhất sau EU và Mỹ vẫn duy trì mức tăng trưởng dương tính từ đầu năm đến nay. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, XK cá tra sang thị trường này trong 9 tháng đầu năm nay đạt giá trị 102,68 triệu USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2013. Riêng quý III/2014 đạt giá trị 30,48 triệu USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2013. Thái Lan là nước NK cá tra nhiều nhất trong khối này, tiếp đến là Xinhgapo và Philippin.

 

Nguồn từ http://www.vasep.com.vn