Agifish đánh giá cao hiệu quả Chương trình doanh nghiệp ưu tiên

agifish4635467194389593276
Gần 4 giờ là thời gian Công ty CP XNK Thủy sản An Giang (Agifish) giảm được trong quá trình mở tờ khai và nhận kết quả thông quan hàng hóa khi trở thành DN ưu tiên trong lĩnh vực Hải quan.

Đại diện Agifish cho biết, sau 3 năm được hưởng chế độ DN ưu tiên trong lĩnh vực hải quan, quy trình, thời gian làm thủ tục hải quan của DN gặp rất nhiều thuận lợi.
Đơn cử như việc khai báo và nhận kết quả thông quan hàng hóa (qua Hệ thống VNACCS/VCIS) chỉ mất khoảng 5 phút so với khoảng 5 giờ như trước. Bởi với việc trở thành DN ưu tiên nên hàng hóa XNK của DN luôn được phân luồng Xanh và được thông quan trực tiếp từ Hệ thống VNACCS/VCIS.
Việc khai báo hải quan qua Hệ thống VNACCS/VCIS được thực hiện 24/24h giúp DN không bị động về mặt thời gian (như việc khai báo trong giờ làm việc hành chính như trước), công việc kinh doanh được thực hiện linh hoạt, kịp thời.
Việc giải quyết thủ tục hải quan nhanh chóng giúp Agifish chủ động trong đàm phán, kí kết hợp đồng với đối tác, tạo được uy tín cao đối với khách hàng, đồng thời các chi phí làm thủ tục hải quan cũng được giảm thiểu đáng kể.
Để nâng cao hiệu quả, uy tín của Chương trình DN ưu tiên ra cộng đồng quốc tế, Agifish đề xuất Tổng cục Hải quan và cơ quan có thẩm quyền cần phổ biến rộng rãi hơn nữa về Chương trình đến cộng đồng DN, bạn bè quốc tế.
Agifish là một trong 9 DN được công nhận DN ưu tiên trong lĩnh vực hải quan đợt đầu tiên vào năm 2011.

Nguồn từ http://www.vasep.com.vn